Podest ruchomy

      Podest ruchomy

 

              Podest ruchomy jest często spotykanym urządzeniem, którego celem jest ułatwienie pracy przy przeładunku lub transporcie towarów. Jest także niezbędny przy wyrównywaniu poziomów pomiędzy pojazdem, a inną powierzchnią płaską. Podest ruchomy zintegrowany z windą spotyka się często w miejscach użyteczności publicznej jak np. dworce kolejowe, gdzie pomaga osobom niepełnosprawnym przemieszczać się pomiędzy poziomami.

               Podest jest uruchamiany po wcześniejszym zasygnalizowaniu takiej potrzeby. Podesty ruchome na szeroką skalę montuje się dopiero od niedawna, ze względu na wymogi i restrykcyjne dyrektywy unijne. Obok podestów płaskich, przeładunkowych, wyróżnia się także podesty nachylne o różnych wariantach nachylenia. Ich zaletą jest głównie komfort eksploatacji, polegający na takim ustawieniu podestu, aby możliwe było zajęcie wygodnej pozycji obok własnego stanowiska pracy.

              Mówi się, że należą do bardzo ergonomicznych urządzeń i odznaczają się wyjątkową łatwością obsługi w zakresie sterowania.  Podest ruchomy produkuje się z najróżniejszych materiałów w zależności od zapotrzebowania. Lekkości nada aluminiowy surowiec, lecz należy liczyć się z niewielką wytrzymałością materiału. Często takie urządzenia traktowane są jak windy przeładunkowe. Ich zastosowanie jest zwykle bardzo szerokie.